D1
D2

เงื่อนไขและนโยบายการใช้งาน

เงื่อนไขและนโยบายการใช้งานของ Imovie88

Imovie88 ให้บริการสมัครสมาชิกส่วนบุคคลที่ช่วยให้สมาชิกของเราสามารถเข้าถึงเนื้อหาความบันเทิง (“เนื้อหา Imovie88”) ผ่านทางอินเทอร์เน็ตบนทีวี คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (“อุปกรณ์ที่รองรับ Imovie88”)

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ควบคุมการใช้บริการของเรา ตามที่ใช้ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ “บริการ Imovie88” “บริการของเรา” หรือ “บริการ” หมายถึงบริการส่วนบุคคลที่ให้บริการโดย Imovie88 สำหรับการค้นหาและเข้าถึงเนื้อหา Imovie88 รวมถึงคุณลักษณะและฟังก์ชันทั้งหมด คำแนะนำและบทวิจารณ์ เว็บไซต์ของเรา และ อินเทอร์เฟซผู้ใช้ ตลอดจนเนื้อหาและซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา

การเป็น สมาชิก

1. การเป็นสมาชิก Imovie88 ของคุณจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุด ในการใช้บริการ Imovie88 คุณต้องมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ที่ใช้งานได้กับ Imovie88 และจัดเตรียมวิธีการชำระเงินอย่างน้อยหนึ่งวิธีให้กับเรา “วิธีการชำระเงิน” หมายถึงวิธีการชำระเงินที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับ ซึ่งอาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว และอาจรวมถึงการชำระเงินผ่านบัญชีของคุณกับบุคคลที่สาม เว้นแต่คุณจะยกเลิกการเป็นสมาชิกเอง

2. เราอาจมีโฆษณาแทรกเข้าไปก่อนดูหรือระหว่างดู โฆษณาที่ถูกแสดงโดยบุคคลที่สามร่วมกับการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของตนเอง เราไม่รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการที่บุคคลภายนอกจัดหาให้ แผนการเป็นสมาชิกบางแผนอาจมีเงื่อนไขและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน ซึ่งจะเปิดเผยเมื่อคุณสมัครใช้งานหรือในการสื่อสารอื่นๆ ที่มีให้คุณ คุณสามารถดูรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก Imovie88 ได้โดยไปที่เว็บไซต์ Imovie88.com อาจะมีข้อเสนอโปรโมชั่น เราอาจเสนอข้อเสนอ แผนส่งเสริมการขาย หรือการเป็นสมาชิกพิเศษเป็นครั้งคราว (“ข้อเสนอ”) สิทธิ์ในข้อเสนอจะถูกกำหนดโดย Imovie88 ตามดุลยพินิจ และเราขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนข้อเสนอและระงับบัญชีของคุณในกรณีที่เราพิจารณาแล้วว่าคุณไม่มีสิทธิ์ สมาชิกในครอบครัวที่เป็นสมาชิก Imovie88 อยู่หรือล่าสุดอาจไม่มีสิทธิ์รับข้อเสนอเบื้องต้นบางรายการ เราอาจใช้ข้อมูล เช่น รหัสอุปกรณ์ หรือที่อยู่อีเมลของบัญชีที่ใช้กับการเป็นสมาชิก Imovie88 ที่มีอยู่หรือล่าสุดเพื่อกำหนดคุณสมบัติของข้อเสนอ ข้อกำหนดคุณสมบัติและข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่น ๆ จะถูกเปิดเผยเมื่อคุณสมัครรับข้อเสนอหรือในการสื่อสารอื่น ๆ ที่มีให้กับคุณ
3. รอบการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมสมาชิกสำหรับบริการ Imovie88 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่คุณอาจได้รับจากการใช้บริการ เช่น ภาษีและค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่เป็นไปได้ จะถูกเรียกเก็บจากวิธีการชำระเงินของคุณในวันที่ชำระเงินที่ระบุในหน้า “บัญชี” . ระยะเวลาของรอบการเรียกเก็บเงินของคุณจะขึ้นอยู่กับประเภทของการสมัครที่คุณเลือกเมื่อคุณสมัครใช้บริการ ในบางกรณีวันที่ชำระเงินของคุณอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตัวอย่างเช่น หากวิธีการชำระเงินของคุณไม่สามารถชำระเงินได้สำเร็จ เมื่อคุณเปลี่ยนแผนการสมัครสมาชิกของคุณ หรือหากการเป็นสมาชิกแบบชำระเงินของคุณเริ่มต้นในวันที่ไม่มีในเดือนที่กำหนด เยี่ยมชมเว็บไซต์ Imovie88.com และคลิกลิงก์ “รายละเอียดการเรียกเก็บเงิน” ในหน้า “บัญชี” เพื่อดูวันที่ชำระเงินครั้งต่อไปของคุณ เราอาจอนุมัติวิธีการชำระเงินของคุณเพื่อรอการเป็นสมาชิกหรือค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับบริการผ่านวิธีการต่างๆ รวมถึงการอนุญาตสำหรับบริการสูงสุดประมาณหนึ่งเดือนทันทีที่คุณลงทะเบียน หากคุณสมัครใช้งาน Imovie88 โดยใช้บัญชีของคุณกับบุคคลที่สามเป็นวิธีการชำระเงิน คุณสามารถค้นหาข้อมูลการเรียกเก็บเงินเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก Imovie88 ได้โดยไปที่บัญชีของคุณกับบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

4. วิธีการใช้บริการ Imovie88 เบื้องต้นเป็นการใช้งานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ในอนาคตคุณต้องระบุวิธีการชำระเงินอย่างน้อยหนึ่งวิธี คุณอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ ในกรณีที่วิธีการชำระเงินหลักของคุณถูกปฏิเสธหรือไม่สามารถให้เราชำระค่าธรรมเนียมการสมัครของคุณได้อีกต่อไป คุณยังคงต้องรับผิดชอบต่อจำนวนเงินที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ หากการชำระเงินไม่สำเร็จ เนื่องจากหมดอายุ เงินไม่เพียงพอ หรืออื่นๆ และคุณไม่ได้ยกเลิกบัญชีของคุณ เราอาจระงับการเข้าถึงบริการของคุณจนกว่าเราจะเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินที่ถูกต้องได้สำเร็จ สำหรับวิธีการชำระเงินบางวิธี ผู้ออกอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบางอย่างจากคุณ เช่น ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมต่างประเทศหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลวิธีการชำระเงินของคุณ การเรียกเก็บภาษีท้องถิ่นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่ใช้ ตรวจสอบกับผู้ให้บริการวิธีการชำระเงินของคุณสำหรับรายละเอียด

5. ในอนาคตการอัปเดตวิธีการชำระเงินของคุณ คุณสามารถอัปเดตวิธีการชำระเงินของคุณได้โดยไปที่หน้า “บัญชี” เราอาจอัปเดตวิธีการชำระเงินของคุณโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้บริการชำระเงิน หลังจากอัปเดตใดๆ คุณอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินที่เกี่ยวข้องต่อไป

6. การยกเลิก คุณสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิก Imovie88 ได้ทุกเมื่อ และคุณจะยังสามารถเข้าถึงบริการ Imovie88 ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงิน ในขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต การชำระเงินจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ และเราจะไม่คืนเงินหรือให้เครดิตสำหรับระยะเวลาการเป็นสมาชิกบางส่วนหรือเนื้อหา Imovie88 ที่ไม่ได้ใช้ หากต้องการยกเลิก ให้ไปที่หน้า “บัญชี” และปฏิบัติตามคำแนะนำในการยกเลิก หากคุณยกเลิกการเป็นสมาชิก บัญชีของคุณจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงินปัจจุบันของคุณ หากต้องการดูว่าบัญชีของคุณจะปิดเมื่อใด ให้คลิก “รายละเอียดการเรียกเก็บเงิน” ในหน้า “บัญชี”

7. ตอนนี้การใช้งานเป็นแบบใช้งานฟรี แต่ในอนาคตการเปลี่ยนแปลงราคาและแผนการสมัครสมาชิก เราอาจเปลี่ยนแปลงแผนการสมัครสมาชิกของบริการของเราเป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือการเปลี่ยนแปลงแผนการสมัครสมาชิกของคุณจะมีผลภายใน 30 วันหลังจากแจ้งให้คุณทราบ

8. คุณต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีหรืออายุที่บรรลุนิติภาวะในจังหวัด เขตการปกครอง หรือประเทศของคุณจึงจะสามารถเป็นสมาชิกของบริการ Imovie88 ได้ ผู้เยาว์สามารถใช้บริการได้ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่เท่านั้น

9. บริการ Imovie88 และเนื้อหาใดๆ ที่เข้าถึงผ่านบริการนี้มีไว้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เพื่อการค้าเท่านั้น และห้ามแชร์กับบุคคลภายนอกครัวเรือนของคุณ ในระหว่างการเป็นสมาชิก Imovie88 ของคุณ เราให้สิทธิ์แบบจำกัด ไม่ผูกขาด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้คุณในการเข้าถึงบริการ Imovie88 และเนื้อหา Imovie88 ได้ ยกเว้นที่กล่าวมาข้างต้น จะไม่มีการโอนสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ใดๆ ให้กับคุณ คุณตกลงที่จะไม่ใช้บริการเพื่อการแสดงสาธารณะ

10 คุณสามารถเข้าถึงเนื้อหา Imovie88 ได้ในประเทศที่คุณสร้างบัญชีของคุณเป็นหลัก และเฉพาะในที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เรานำเสนอบริการของเราและได้รับอนุญาตให้ใช้เนื้อหาดังกล่าว เนื้อหาที่อาจใช้ได้จะแตกต่างกันไปตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว จำนวนอุปกรณ์ที่คุณสามารถดูได้พร้อมกันขึ้นอยู่กับแผนการสมัครสมาชิกที่คุณเลือกและระบุไว้ในหน้า “บัญชี”

11. บริการ Imovie88 รวมถึงไลบรารีเนื้อหาได้รับการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ เรายังทำการทดสอบบริการของเราในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเว็บไซต์ อินเทอร์เฟซผู้ใช้ คุณลักษณะส่งเสริมการขาย และความพร้อมใช้งานของเนื้อหา Imovie88 คุณสามารถปิดการเข้าร่วมการทดสอบได้ทุกเมื่อโดยไปที่หน้า “บัญชี” และเปลี่ยนการตั้งค่า “การเข้าร่วมทดสอบ”

12. เนื้อหา Imovie88 บางส่วนมีให้ดาวน์โหลดชั่วคราวและดูแบบออฟไลน์ในอุปกรณ์ที่รองรับ (“ชื่อออฟไลน์”) มีการใช้ข้อจำกัด รวมถึงข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนชื่อออฟไลน์ต่อบัญชี จำนวนอุปกรณ์สูงสุดที่สามารถมีชื่อเรื่องออฟไลน์ ช่วงเวลาที่คุณจะต้องเริ่มดูชื่อเรื่องออฟไลน์ และระยะเวลาที่ยังคงเข้าถึงชื่อเรื่องออฟไลน์ได้ ชื่อออฟไลน์บางรายการอาจไม่สามารถเล่นได้ในบางประเทศ และหากคุณออนไลน์ในประเทศที่คุณจะไม่สามารถสตรีมชื่อออฟไลน์นั้น ชื่อออฟไลน์จะไม่สามารถเล่นได้ในขณะที่คุณอยู่ในประเทศนั้น

13. เนื้อหาที่ถูกแสดงในเว็บ Imovie88.com ทางทีมงานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเนื้อหาที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์มา หรือเนื้อหาที่ผิดต่อกฏหมาย เป็นเพียงอีกช่องทางในการนำเสนอ หากเนื้อหาที่คุณดูเป็นเนื้อหาฝ่าฝืนกฏหมาย หรือ ผิดลิขสิทธิ์ ทีมงานมีข้อบังคับอย่างเคร่งครัดให้คุณปิดเนื้อหานั้นทันที

A5
A6
A7
A8

 • D8
 • ดูหนังออนไลน์ ดูหนังใหม่ชนโรงฟรี HD

  ดูหนังออนไลน์ เว็บดูหนังชัดระดับ HD ให้คุณได้ดูหนังฟรี พร้อมอัพเดทหนังใหม่ หนังชนโรง ดูหนัง imovie HD ได้แล้ววันนี้

  เว็บดูหนังออนไลน์ แพตฟอร์มใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ หลายคนเคยดูหนังออนไลน์จากหลายเว็บ หลายแพตฟอร์ม ไหนจะดูหนังผ่านแอพต่างๆอีกเยอะแยะมากมาย คุณสามารถดูหนังที่จะเข้าในปี 2023 หรือ ดูหนังปี 2024 ได้ก่อนใครในเว็บเรา เราเกิดมาในยุคที่ดิจิตอลทันสมัย ย่อโลกให้เล็กลง ทำให้หลายๆอย่างง่ายไปหมด นั่นรวมไปถึงการดูหนัง ทุกวันนี้อยู่ที่ไหนบนโลกก็สามารถดูหนังได้ ที่เป็นที่นิยมก็อย่างเช่น ดู Netflix ดูซีรี่ย์ Netflix ที่เป็นที่ต้องการของคนทั่วโลก นอกจากเน็ตฟลิกซ์แล้ว ก็ยังมีเว็บ imovie88 ที่สามารถหาดูออนไลน์ได้ทุกสถานที่ อีกหนึ่งสตรีมมิ่งวีดีโอที่เป็นน้องใหม่มาแรงอย่าง Prime Video จากค่าย Amazon ที่รวบรวมหนังเด็ดหนังดังไว้มากมาย รวมทั้งค่าย ดีสนีย์พลัส ฮอทสตาร์ สตรีมมิ่งวีดีโอ จากค่าย Disney ที่ดึงหนังจากค่ายตัวเองมาให้รับชมกันได้ทั้งครอบครัว นั่นรวมถึงอนิเมะ หรือหนังการ์ตูนที่เด็กๆชอบ ก็มีให้ได้ดูหลายเรื่องมากๆ นอกจากหนังใหม่ หนังชนโรงแล้ว เว็บดูหนังโป้ ยังเป็นที่นิยมในการค้นหาของคนไทย และคนทั่วโลก การดูหนังโป๊ออนไลน์นั้นก็สามารถหาดูบนโลกดิจิตอลแบบนี้ได้เช่นกันหลายครั้งที่แอดมินจะได้อ่าน ได้เห็นผู้ชมทักเข้ามาเพื่อสอบถามว่ามีหนังโป้ให้ดูมั้ย อยากดูหนังผู้ใหญ่ อยากดูหนัง 18+ บ้าง เราก็พยายามหามาให้ท่านได้รับชม

  แต่บางครั้งหนังฝรั่ง หนังฮอลลิวู้ด (Hollywood) หนังทุนหนา ทุนยักษ์ที่ได้รับการทุ่มทุนสร้าง ทำให้เป็นที่นิยมอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นหนังดังซุปเปอร์ฮีโร่ค่ายมาร์เวล อย่างกัปตันอเมริกา ไอรอนแมน สไปเดอร์แมน ธอร์ ฮัคล์ อเวนเจอร์ และอื่นๆ หรือหนังซุปเปอร์ฮีโร่ค่ายดีซี อย่างแบทแมน ซุปเปอร์แมน วันเดอร์วูแม่น และอีกหลายเรื่อง

  หนังเกาหลี ซีรี่ย์เกาหลี เริ่มเป็นที่นิยมในประเทศไทยมากว่า 20 ปีแล้ว เริ่มต้นจาก The Classic คนแรกของหัวใจ คนสุดท้ายของชีวิต ตามมาติดๆที่ My Sassy Girl ที่จวน จี ฮุน แสดงได้ตกหัวใจชายไทยไปได้เยอะ และตามมาด้วยซีรี่ย์ autumn in my heart รักนี้ชั่วนิรันดร์ และ full house ที่ดังทั่วบ้านทั่วเมือง

  หนังญี่ปุ่น ซีรี่ย์ญี่ปุ่น อนิเมะญี่ปุ่น เป็นหนังที่มีเอกลักษณ์ประจำตัว หลายคนหลงรักษ์จากการ์ตูน และค่อยๆหลงไหลต่อเนื่องจากวัฒนธรรมของญี่ปุ่น จึงทำให้หนังญี่ปุ่นนิยมในประเทศไทยเช่นกัน หลายคนชอบดูเพราะว่าหนังมีรูปแบบการเดินเรื่องน่าสนใจ หลายคนก็ชอบดูเพราะสถานที่ในการถ่ายทำสวยงาม น่าตามไปท่องเที่ยว

  หนังจีน หนังฮ่องกง นี้คือตำนานที่แท้จริงของสายหนัง ถ้าคุณโตมากับหนังกลางแปง คุณจะรู้ว่าหนังจีน หรือหนังฮ่องกงนั้น เป็นที่นิยมมากๆเมื่อเกือบ 20 ปีที่แล้ว ทำให้แสดงดาวเด่นก้าวไปเป็นแสดงฮอลลิวู้ดเยอะหลายคน เช่น แจ็คกี้ ชาน หรือชื่อจีน เฉินหลง เจ็ทลี หรือชื่อจีน หลี่ เหลี่ยนเจี๋ย รวมทั้งโจว ซิง ฉือ ก็ดังมากๆในหลายเรื่อง

  หนังไทย มีหลายค่ายดังในไทย เช่น GTH หรือ GDH ที่สร้างหนังมาป้อนตลาดไทยมากมาย ตั้งแต่ ชัตเตอร์ กดติดวิญญาน , แฟนฉัน , เพื่อนสนิท , ATM เออรัก เออเรอร์ , พี่มาก พระโขนง , รถไฟฟ้า มาหา ณ เธอ ,กวน มึน โฮ และอีกหลายเรื่อง ทั้งค่าย สหมงคลฟิล์ม อย่าง องค์บาก ต้มยำกุ้ง ที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี

  หนังอินเดีย หรือหนังบอลิวูด หนังที่มีเอกลักษณ์สุดๆ กับหนังที่มีดนตรีประกอบในเกือบทุกเรื่อง ย้อนไป 30 ปีที่แล้ว หมาเลี้ยงลูกคน คือหนังอินเดียที่ได้รับความนิยม จนถึงตอนนี้ คัง คุ ไบ ก็ทำให้กลับมาปังอีกรอบ

  อ่านต่อ

  เว็บดูหนังออนไลน์

  เว็บเราไม่ใช่เป็นเพียงเว็บดูหนังออนไลน์เท่านั้น เว็บเรายังรวบรวมการรีวิวหนังเด็ด หนังดี หนังน่าดูไว้ในเว็บอีกด้วย วันนี้เราจะอธิบายประเภทของหนังให้ท่านผู้ดู ผู้ชม ได้เข้าใจในประเภทของหนังต่างๆ เพื่อให้ได้อรรถรสในการดู โดยแยกตามประเภทหรือสไตล์หนังที่่เป็นที่นิยมดังนี้

  - หนังดราม่า (Drama Movie) ยกตัวอย่างเช่น The Classic คนแรกของหัวใจ คนสุดท้ายของชีวิต , Titanic , The letter จดหมายรัก , ผู้หญิงข้าใครอย่าแตะ , โลกทั้งใบให้นายคนเดียว หนังดราม่าที่ถูกกล่าวมาล้วนเรียกน้ำตาจากผู้ดูได้ด้วยฉากซึ้งกินใจใครต่อใครหลายคน
  - หนังตลก (Comedy Movie) ยกตัวอย่างเช่น โป๊ะแตก , แหยม ยโสธร , Love เลยร้อยเอ็ด , ส้มภัคเสี้ยน , ส้มปลาน้อย , หลวงพี่เท่ง , หลวงพี่แจ๊ส , เท่ง โหน่ง จีวรบิน , ดึก ดำ ดึ๋ย ส่วนใหญ่จะกำกับโดยผู้กำกับอารมณ์ดี ที่นำเสนอมุมมองการเล่าเรื่องออกมาเป็นหนังให้คนดูได้คลายเครียด
  - หนังแอคชั่น (Action Movie) ยกตัวอย่างเช่น Mission Impossible นำแสดงโดยทอม ครูสย์ , Con Air ปฏิบัติการแหกนรกยึดฟ้า นำแสดงโดยนิโคลัส เคจ , Die Hard คนอึดตายยาก นำแสดงโดย บรูซ วิลลิส ทุกเรื่องที่กล่าวมาล้วนเป็นหนังในตำนานที่ไม่ว่าจะถามใคร ทุกคนก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า มันส์ พะยะคะ
  - หนังรัก หรือหนังโรแมนติก (Romance Movie) ยกตัวอย่างเช่น แฟนเดย์ แฟนกันแค่วันเดียว นำแสดงโดย เต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี และ มิว นิษฐา จิรยั่งยืน , Notting Hill รักบานฉ่ำที่ น็อตติ้ง ฮิลล์ หนังรักโรแมนติคที่จูเลียร์ โรเบิร์ต และ ฮิวท์ เกรนท์ ตราตึงใจคนดูทั่วโลก
  - หนังย้อนยุค (Period Movie) ยกตัวอย่างเช่น กำลังดังตอนนี้อย่าง บุพเพสันนิวาส 2 นำแสดงโดย เบลล่า ราณี และ โป๊บ ธนวรรธน์ , Gladiator นักรบผู้กล้าผ่าแผ่นดินทรราช หนังย้อนยุคโรมัน นำแสดงโดย รัสเซล โครว์ หนังย้อนยุคเล่านี้จะถูกเล่าประกอบกับประเภทหนังต่างๆอีก เช่น แอคชั่น โรแมนติคคอมมิดี้ ทำให้หนังเล่านี้ดูแล้วไม่น่าเบื่อ
  - หนังการ์ตูน (Animation Movie) ยกตัวอย่างเช่น  Toy Stories , Wall E , Frozen , กังฟูแพนด้า หนังการ์ตูน หรือหนังอนิเมชั่น เป็นที่นิยมไม่ใช่แค่ในกลุ่มเด็กๆ แต่ทุกวันนี้กลายเป็นหนังครอบครัวที่ดูได้ทั้งครอบครัวไปแล้ว หลายค่ายยักษ์ใหญ่เริ่มให้ความสนใจในตลาดหนังการ์ตูนพวกนี้ ทำให้ผู้ชมอย่างเราได้ดูหนังสนุกๆกันหลายเรื่อง
  - หนังผจญภัย (Adventure Movie) ยกตัวอย่างเช่น Indiana Jones ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า , Mommy , National Treasure ปฏิบัติการเดือด ล่าขุมทรัพย์สุดขอบโลก หนังแนวตื่นตาตื่นใจ ย่อมเป็นอีกหนึ่งประเภทหนังที่น่าดู การเล่าเรื่องให้คนดูหลงเข้าไปอยู่ในเรื่อง ลุ้นไปด้วยกับทีมผจญภัย นี่เป็นเสน่ห์ของหนังประเภทนี้โดยแท้
  - หนังครอบครัว (Family Movie) ยกตัวอย่างเช่น ไนท์ แอท เดอะ มิวเซียม (Night at the Museum) , walter mitty ชีวิตพิศวงของ วอลเตอร์ มิตตี้ , Shrek เชร็ค , Nemo นีโม ปลาเล็ก หัวใจโต๊ โต , Lion King ไลอ้อน คิงส์ หนังครอบครัวที่ดูแล้วมีคติสอนใจแฝงอยู่มากมาย
  - หนังแฟนตาซี (Fantasy Movie) ยกตัวอย่างเช่น Harry potter แฮร์รี่ พอตเตอร์ , The Lord of the Rings อภินิหาร แหวนครองพิภพ , Aladdin อะลาดิน หนังแนวแฟนตาซี จะมี CG หรือ Computer Graphic สวยๆ เพื่อเป็นแม่เหล็กในการดึงดูคนดูเสมอ
  - หนังสยองขวัญ (Horror Movie) ยกตัวอย่างเช่น Slaughter Night สับ หวีด สยอง หนังในตำนานที่ดูกี่ครั้งกี่ภาคก็สยองขวัญทุกที หรือกระทั้งเรื่อง Saw ซอว์ เกมต่อตาย..ตัดเป็น เป็นอีกหนึ่งเรื่องสยองขวัญในตำนาน ที่มีแฟนพันธุ์แท้รอติดตามรอดูมากมาย
  - หนังระทึกขวัญ (Thriller Movie) ยกตัวอย่างเช่น  ฉลาดเกมโกง หนังระทึกขวัญที่ดูไปลุ้นไปของคนไทย , 13 เกมสยอง หนังระทึกขวัญอีกเรื่องของคนไทยที่โกอินเตอร์ถูกนำไป Remake สร้างใหม่ในต่างประเทศ ,Anacondas อนาคอนดา เลื้อยสยองโลก นี่ก็เป็นผลงานระทึกขวัญติดท็อปชาร์ทการพูดถึงตลอด
  - หนังอาชญากรรม (Crime Movie) ยกตัวอย่างเช่น Fast and Furious เร็วแรงทะลุนรก Joker หนังอาชยากรรมที่ได้รับความนิยมสูงสุด ถูกสร้างภาคต่อจนถึงปัจจุบัน , โจ๊กเกอร์ หนังอาชญากรรมเบอร์ต้นๆที่คนนึกถึง , Ocean's Eleven คนเหนือเมฆปล้นลอกคราบเมือง นี่คือหนึ่งในหนังอาชกรรมที่มีเฟรนไชส์ต่ออีกหลายภาค 
  - หนังสงคราม (War Movie) ยกตัวอย่างเช่น  Saving Private Ryan ฝ่าสมรภูมินรก สุดยอดหนังสงครามในตำนานที่รวบรวมนักแสดงชั้นนำไว้มากมาย , black hawk down ยุทธการฝ่ารหัสทมิฬ หนังสงครามโคตรมันส์ สาดกระสุนกันทั้งเรื่อง , Pearl Harbor เพิร์ล ฮาร์เบอร์ หนังสงครามที่นำความรักมาเล่านี่ก็อยู่ในใจคนดูหลายๆคน
  - หนังวิทยาศาสตร์ (Sci-fi Movie) ยกตัวอย่างเช่น Interstellar ทะยานดาวกู้โลก หนังวิทยาศาสตร์ที่ยกเอาหลักการของอัลเบิร์ต ไอน์สไตร์มาเล่า แม้ตัวเรื่องของหนังจะยาวกว่า 2 ชั่วโมงครึ่ง แต่ตรึงคนดูให้ติดตามได้ทั้งเรื่อง , I, Robot ไอ โรบอท พิฆาตแผนจักรกลเขมือบโลก หนังวิทยาศาสตร์ที่เล่าถึงอนาคตเมื่อหุ่นยนต์เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของมนุษย์มากขึ้น

  ดูหนังออนไลน์ | เว็บดูหนังออนไลน์ | เว็บดูหนังออนไลน์ฟรี | ดูหนังออนไลน์ฟรี | ดูหนัง | เว็บดูหนัง | ดูหนังออนไลน์ HD | ดูหนังชนโรง | ดูหนังชัด | ดู Netflix | เว็บดูหนังโป๊ | เว็บดูหนังโป้ | ดูหนังโป้ | หนังโป้ออนไลน์| หนังโป๊ออนไลน์| ดูหนังออนไลน์ imovie| ดูหนัง imovie| ดูหนังออนไลน์ imovie-hd